Calea către succes

Legislație

Sinteza legislativa: Programele nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014 au fost actualizate

Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 2/2014 privind modificarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate in cadrul Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 3/2008 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 295, din 23 aprilie 2014.

Legea nr. 30/2014 – modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 – statutul cadrelor militare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 21, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu urmatorul cuprins: „La cerere, personalul militar incadrat in gradul III de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara, in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi mentinut sau rechemat in activitate in functii militare ori incadrat in functii civile fara examen sau concurs, in institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei.”

Citeste mai mult

Legea nr. 37/2014 – aprobarea OUG nr. 9/2013 – timbrul de mediu pentru autovehicule

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri, precum si a celor destinate transportului prescolarilor si elevilor;”.

Citeste mai mult

Ordinul MFP nr. 491/2014 – modificarea si completarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 1473 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 85 alin. (2) si al art. 1171 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. XXVIII lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare.

Sinteza legislativa: Doua formulare fiscale au fost modificate si Programul Rabla, actualizat

Hotararea Guvernului nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi libera a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 245, din 7 aprilie 2014.

  • Pentru salariatii din sectorul public, ziua de 2 mai 2014 se stabileste ca zi libera
  • Pentru ziua stabilita ca zi libera, institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in ziua de 26 aprilie 2014 sau vor prelungi corespunzator timpul de lucru, pana la data de 31 mai 2014, potrivit planificarilor stabilite
  • Prestarea muncii nu confera acordarea de timp liber corespunzator.
  • Termenul de intrare in vigoare: 7 aprilie 2014